องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้รับหนังสือแจ้งจาก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ประชาสัมพันธ์ การกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด) โดยกำหนดให้พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเขตควบคุมไฟป่า ดังนี้ 1. วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อมีความจำเป็นต้องกำจัดวัชพืชโดยการเผาให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่รับทราบ 2. งดการเผาทุกชนิด ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 เมษายน 2564 รวม 60 วัน

{pdf=81642.pdf|500|300|pdfj}

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางหัวลม หมู่ที่ 7 (วัดช้างเผือก) ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย รองผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

13880
13882
26916
26915
26914
26913
26912
26911
13909
13905
   

เกี่ยวกับหน่วยงาน

130125
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
485
876
125994
555
11717
130125

Your IP: 3.235.108.188
2021-03-02 02:07